Pieter Jansz Schenk

Categorie Schaatsenmaker
Naam Schenk, Pieter Jansz
Geboren onbekend / circa 1710
Overleden Leiden / 22-10-1763

Beschrijving

Jan van Geuns noemt Pieter Schenk in zijn Volledig leerstelsel van kunstmatige lichaamsoefeningen (1812) als maker van de beste schaatsen.

Schenk gaat van zijn geboorteplaats Nootdorp naar Leiden, waar hij op 9 februari 1742 poorter wordt. In augustus van hetzelfde jaar koopt hij voor ƒ 700,- een pand aan de Hoge Morsch 125 van Jan van Engelen. Hij koopt het pand op hypotheekbasis. Dezelfde Van Engelen is ook de geldschieter. In het pand aan de Hoge Morsch oefent hij het beroep van hoefsmid uit. In 1744 trouwt hij in Nootdorp met de daar woonachtige Gerritje van der Spek. In het belastingkohier van 1748 wordt hij genoemd als hoefsmid aan de Hoge Morsch 125, direct gelegen aan de Oude Rijn. Hij heeft dan een knecht in de kost. Schenk maakt ook schaatsen. In 1749 koopt hij het naastgelegen pand erbij van Anna Wastijn onder vrijwel dezelfde condities als bij de koop van het eerste pand.

In 1760 gaat hij opnieuw een lening aan ter grootte van ƒ 1000,- voor de aankoop van ijzer.

Hij is vermoedelijk op de begraafplaats Rhijnhof begraven.

In juni 1770 wordt bij willig decreet het pand verkocht, vermoedelijk door zijn vrouw. De zaak is dan inmiddels failliet gegaan.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Correctie 28 nov. 2016 door Aad van de Ouweelen en Niko Mulder: De verwijzing in Van Glis tot Klapschaats naar Le Francq van Berkheij's boek Natuurlijke Historie van Holland (1773) bleek op een vergissing te berusten. De juiste bron is Jan van Geuns, zoals hierboven in de beschrijving aangegeven.

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Leiden
Periode 1745 - 1763

Merktekens

Leiden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina