Pieter Ulbe Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Pieter Ulbe
Geboren IJlst / 27-5-1815
Overleden Sneek / 23-8-1896

Beschrijving

De Fabers vormen sinds het midden van de 19de eeuw een bekende smedenfamilie in Sneek. In hun familiewapen is een aambeeld en een hamer opgenomen. In 1839 komt smid Ulbe Faber vanuit IJlst naar Sneek, waar hij aan de Oude Koemarkt een smederij begint. Verschillende zoons en kleinzoons hebben daarna schaatsen gemaakt. In 1890 wordt voor het eerst gesproken van ‘Sneeksche schaatsen’.

Zoon van de grofsmid Ulbe Anne Faber (IJlst, 1787), die in 1839 met zijn vader naar Sneek komt. Pieter neemt rond 1844 de smederij van zijn vader over en maakt zeer waarschijnlijk ook schaatsen. In de Leeuwarder Courant van 15 december 1871 vraagt P.U. Faber twee smidsknechten voor ‘vuurwerk’. In april 1874 noemt hij zich in een advertentie in de Leeuwarder Courant over hoef beslag 'Mr. Smid, Kachel- en Schaatsenmaker'. Hoewel er geen direct bewijs voor is, is het zeer waarschijnlijk dat hij het merkteken PF in zijn schaatsen gebruikte. Zoon Ulbe Anne zet rond 1875 de smederij voort.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Oude Koemarkt
Sneek
Periode 1844 - 1875

Merktekens

Afbeelding merkteken Pieter Ulbe Faber, Sneek
(voor in Friese schaats)

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker P.F.Faber, Sneek
Friese schaats schaatsenmaker P.F.Faber, Sneek
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker P.F.Faber, Sneek
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker P.F.Faber, Sneek
Friese schaats schaatsenmaker P.F.Faber, Sneek
Friese schaats schaatsenmaker P.F.Faber, Sneek Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker P.F.Faber, Sneek
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker P.F.Faber, Sneek Collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek

Reclames

Advertentie 1874 schaatsenmaker P.U. Faber, Sneek
Advertentie 1874 schaatsenmaker P.U. Faber, Sneek Leeuwarder Courant 10 april 1874

Sneek

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina