Pieter van Staveren

Categorie Schaatsenmaker
Naam Staveren, Pieter van
Geboren Berkenwoude / 1-5-1847
Overleden Dordrecht / 16-12-1916

Beschrijving

Pieter van Staveren was de zoon van Martinus van Staveren (Overl.1870) die smid was in Dordrecht.
Na het overlijden van Martinus adverteerde zijn weduwe op 22 november 1870 in De Dordrechtsche Courant dat zij de zaak voortzet met haar zoon. In 1877 vestigden zij zich aan het Bagijnhof in Dordrecht. Na haar overlijden op 18 december 1888 zet haar zoon Pieter de zaak alleen voort tot zijn overlijden in 1916. Hij heeft dan geen (erf)opvolger.

Van 1 januari 1884 tot zeker 1 januari 1914 beval hij zich, tot 1888 ook met zijn moeder, in de De Dordrechtse Courant aan als Huis-, Grof-, Kachel- en Rijtuigsmederij en Huishoudelijke artikelen.

Na het overlijden van zijn moeder in 1888 ondertekende hij zijn advertenties met P.VAN STAVEREN Mz. Op schaatsen is dit merkteken aangetroffen. Gezien de veelzijdigheid van het smidswerk van Pieter van Staveren kan worden aangenomen dat hij de schaatsen zelf gemaakt heeft. Er zijn geen advertenties gevonden waarin hij zijn schaatsen aanbeveelt.

Bron

Aad van den Ouweelen, 2020

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Bagijnhof 20
Dordrecht
Periode circa 1890 - 1910

Merktekens

Merkteken krulschaats schaatsenmaker P. van Staveren, Dordrecht

Fotogalerij

Krulschaats schaatsenmaker P. van Staveren, Dordrecht
Krulschaats schaatsenmaker P. van Staveren, Dordrecht
Merkteken krulschaats schaatsenmaker P. van Staveren, Dordrecht
Merkteken krulschaats schaatsenmaker P. van Staveren, Dordrecht

Reclames

Advertentie 1870 van de weduwe van M.van Staveren, Dordrecht
Advertentie van de weduwe van M.van Staveren, Dordrecht De Dordrechtse Courant pagina 2, d.d. 22 november 1870
Advertentie 1883 van de weduwe van M.van Staveren en P.van Staveren, Dordrecht
Advertentie van de weduwe van M.van Staveren en P.van Staveren, Dordrecht De Dordrechtse Courant pagina 4, d.d. 1 januari 1883
Advertentie 1914 van schaatsenmaker P.van Staveren, Dordrecht
Advertentie van schaatsenmaker P.van Staveren, Dordrecht De Dordrechtse Courant pagina 2, d.d. 1 januari 1914
Overlijdensadvertentie 1916 schaatsenmaker P.van Staveren
Overlijdensadvertentie schaatsenmaker P.van Staveren De Dordrechtse Courant pagina 15, d.d. 16 december 1916

Dordrecht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina