Pieter Willems Bloemsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bloemsma, Pieter Willems
Geboren Wommels / 1-12-1840
Overleden Heerenveen / 5-8-1898

Beschrijving

Pieter Bloemsma is een zoon van een smid Willem Jans Bloemsma (1796-1865) uit Wommels. Via Heerenveen (1866), Harlingen (1868), Nijehaske (1869), Heerenveen (1870-1872) en Tjalleberd (1872-1877) vestigt hij zich als zelfstandig smid in Nijehaske. Hij wordt tevens veearts en medicijnmenger genoemd. In het Nieuwsblad van Friesland van 12 december 1885 beveelt Bloemsma ‘zijne eigengemaakte Schaatsen aan. Voor deugdelijkheid wordt ingestaan. Prijs ƒ 2,50.’ In februari 1886 vertrekt hij naar Heerenveen. Het is niet bekend of hij daar nog schaatsen heeft gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Nijehaske
Periode 1885 - 1886

Merktekens

Nijehaske

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina