PMM merk - Onbekende maker

Categorie Schaatsenmaker
Naam PMM merk - Onbekende maker

Beschrijving

Krulschaatsen van een onbekende schaatsenmaker.

Produktie

Type schaats Krulschaats

Merktekens

Merkteken PMM onbekende schaatsenmaker
(voor op de krul)

Fotogalerij

Krulschaatsen merk PMM onbekende schaatsenmaker
Krulschaatsen merk PMM onbekende schaatsenmaker
Merkteken PMM onbekende schaatsenmaker
Merkteken PMM onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina