P.S merk - Onbekende Maker (2)

Categorie Schaatsenmaker
Naam P.S merk - Onbekende Maker (2)

Beschrijving

Mogelijk schaatsenmaker uit Zuid-Holland in de buurt van Meerkerk. Het stempel lijkt wat betreft vorm op die van onder andere Paul Borsje (PB).

Produktie

Type schaats Krulschaats

Merktekens

Merkteken P.S onbekende schaatsenmaker
(voor op de krul)

Fotogalerij

Krulschaats P.S onbekende schaatsenmaker
Krulschaats P.S onbekende schaatsenmaker
Merkteken P.S onbekende schaatsenmaker
Merkteken P.S onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina