Rienk Murks Bouma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bouma, Rienk Murks
Geboren Ried / 28-2-1850
Overleden Velsen-Noord / 5-6-1929

Beschrijving

Zoon van grofsmid Murk Rienks Bouma (Beetgum, 1829 - ). uit Ried. Rienk Bouma vestigt zich eerst als grofsmid in Minnertsga. In mei 1882 wordt hij grofsmid aan de Hoogstraat in Den Helder, waar hij ook schaatsen maakt. Hij adverteert op 18 januari 1893 in ’t Vliegende Blaadje met: ‘Schaatsenslijpen. De ondergeteekende houdt zich beleefd aanbevolen tot het maken, slijpen en repareeren van Schaatsen. R.M. Bouma, Hoogstr.’

Later wordt hij aanspreker. In november 1922 is hij naar Velsen vertrokken.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Noord-Hollands-Friese schaats
Vestigingsplaats Hoogstraat
Den Helder
Periode 1885 - 1920

Merktekens

Den Helder

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina