Rintje Visser

Categorie Schaatsenmaker
Naam Visser, Rintje
Geboren Oosthem / 17-2-1861
Overleden Utrecht / 23-1-1922

Beschrijving

Rintje Visser was de zoon van Hein Cornelis Visser, timmerman en Hijlske Ekkes de Jong.
Hij trouwt op 16 mei 1885 in Wymbritseradeel met Grietje Hager (geboren te Leeuwarden). Hij is daar wagenmaker.
Tussen 1887 en 1892 werkt en woont Rintje in Warga (Idaarderadeel). Daar werkt hij - volgens diverse geboorte- en overlijdensakten - als wagenmaker (1887), schaatshoutwerker (1888), timmermansknecht (1889), schaatshoutmaker (1891) en schaatshoutzetter (1892). In 1893 en 1895 woont en werkt hij in respectievelijk Beers en IJlst. Hij is daar timmerman (Beers) en timmermansknecht (IJlst)..

Rintje Visser is met zijn gezin rond 1895 vanuit Friesland naar de stad Utrecht verhuisd.
Op een geboorteakte in Utrecht geeft hij ook aan schaatsenmaker te zijn.

Zijn beroep op andere akten is gezien het voorgaande, net als zijn vader, timmerman of wagenmaker. Op de akten in Utrecht is hij schaatsenmaker, op akten in Friesland is hij wagenmaker, timmerman en schaatshoutzetter.

In de periode tussen 1899 en 1901 heeft Rintje Visser met zijn gezin in Wattenscheid (Duitsland) gewoond. Hij werkte daar als timmerman.
Vanaf 1902 woont en werkt hij weer als timmerman in Utrecht.

Rintje Visser overlijdt in Utrecht in 1922. Hij is dan 60 jaar oud.

Bron

Aad van den Ouweelen, 2020

Produktie

Vestigingsplaats Groote Eligensteeg 9
Utrecht
Periode circa 1896 - 1898

Merktekens

Fotogalerij

Foto timmerman en schaatsenmaker Rintje Visser
Foto timmerman en schaatsenmaker Rintje Visser
Geboorteakte 1898 van zoon van schaatsenmaker R. Visser, Utrecht
Geboorteakte 1898 van zoon van schaatsenmaker R. Visser, Utrecht
Overlijdensakte1896 van zoon van schaatsenmaker R. Visser, Utrecht
Overlijdensakte1896 van zoon van schaatsenmaker R. Visser, Utrecht

Utrecht

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina