Rinze Alberts Koopmans

Categorie Schaatsenmaker
Naam Koopmans, Rinze Alberts
Geboren Beetsterzwaag / 18-3-1824
Overleden Leeuwarden / 7-1-1909

Beschrijving

Rintze Alberts is een zoon van Albert Mellesz Koopmans (Beetsterzwaag, 1787 – 1846), griffier bij het Vredesgerecht (later Kantongerecht) en ontvanger van de grietenij Opsterland. In 1850 trouwt Rinze Alberts Koopmans in Lemmer en koopt hij de smederij van Wyger Gorrelts van der Ploeg in Drachten (Wijk E, nr. 6).

In 1861 wordt hij smid in St Annaparochie, waar hij ook schaatsen maakt. Hij is tevens  fabrikant van bliksemafleiders. Na zijn werkzame leven woont hij in Groningen (1898), Buitenpost (1899) en in Leeuwarden waar hij in 1909 overlijdt.

In de Bildtsche courant in 1876 en op 30 januari 1879 adverteert hij met eigengemaakte schaatsen.
In die laatste advertentie staat dat zijn schaatsen te koop zijn bij J. Schuiling in Sint-Jacobiparochie.

Jan Roelofs Schuiling is geboren op 23-9- 1854, als zoon van landbouwer Roelof Roelofs Schuiling in St. Jacobiparochie. Hij wordt genoemd als winkelier, koopman en cichoreifabrikant. In 1883 verhuist hij naar Vrouwenparochie, terwijl hij in 1886 een molen koopt in Kootstertille en daar (pel)molenaar wordt, in elk geval tot 1893 In januari 1893 overlijdt zijn vrouw. In april 1893 laat hij door de notaris een inventaris van zijn bezittingen opmaken. Daarna is er niets meer over hem bekend.

Bron

Aad van den Ouweelen (2023)
Ynze Hoekstra, Sint-Annaparochie (2023)
Tresoar - Alle Friezen

Produktie

Vestigingsplaats Sint-Annaparochie
Periode circa 1875 - 1880

Reclames

Advertentie 1876 schaatsenmaker R.A. Koopmans, Sint-Annaparochie
Advertentie schaatsenmaker R.A. Koopmans, Sint-Annaparochie Bildtsche courant d.d. 1876
Advertentie 1879 schaatsenmaker R.A. Koopmans, Sint-Annaparochie
Advertentie schaatsenmaker R.A. Koopmans, Sint-Annaparochie Bildtsche courant d.d.1879
Advertentie 1879 schaatsenmaker R.A. Koopmans, Sint-Annaparochie

Sint-Annaparochie

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina