Robert Müller

Categorie Schaatsenmaker
Naam Müller, Robert
Geboren Duitsland
Overleden Duitsland

Beschrijving

In 1873 werd het bedrijf van Robert Müller uit Remscheid omschreven als "Robert Müller, Eisen- und Stahlwaarenfabrik".

Dit bedrijf is gezien het merkteken zeer waarschijnlijk voortgekomen uit het bedrijf van Joh. Peter Müller.

Bron

Aad van den Ouweelen, 2020

Produktie

Vestigingsplaats Remscheid (Duitsland)
Periode circa 1875

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker Robert Müller, Remscheid

Reclames

Advertentie 1873 schaatsenmaker R. Müller, Remscheid (Duitsland)
Advertentie schaatsenmaker R. Müller, Remscheid (Duitsland) Handbuch der Leistungsfähigkeit des Preussischen Staates 1873
Registratie 1875 merkteken schaatsenmaker R. Müller, Remscheid (Duitsland)
Registratie 1875 merkteken schaatsenmaker R. Müller, Remscheid (Duitsland)

Remscheid (Duitsland)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina