Röder&Verbeek

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Röder&Verbeek

Beschrijving

Johannes George Röder (geb. Rotterdam, 23-7-1831, overl. Rotterdam 28-10-1901) is zoon van boekhouder Frederik Levin Röder (Rotterdam, 1792 – Den Haag, 1877) en is koopman in ijzer.

Anthonius Gerardus Verbeek (geb. Hoorn, 18-4-1870, overl. Den haag, 19-2-1957) is zoon van winkelier Anthonius Gerardus Verbeek (Wulfrath/Elbesfeld, 1833 - Hoorn, 1915) en is koopman in ijzer en winkelier.

In 1894 komt Anton Verbeek werken in de ijzerwarenhandel van Jan Röder in Rotterdam aan de Hang 15. Twee jaar later gaan ze een zakelijke samenwerking aan in de firma ijzerwarenhandel Röder & Verbeek. Zij verkopen vanaf 1899 ook schaatsen. Na het overlijden van Jan Röder in 1901 wordt waarschijnlijk zijn zoon Johannes George Levin Röder (Rotterdam, 1875 – Rotterdam, 1954), firmant. Anton Verbeek verlaat Rotterdam in 1906 en opent in Den Haag een winkel onder de naam firma   Röder & Verbeek. Een zus van hem is getrouwd met de schaatsenmakende smid Johannes Petrus Mirck uit Purmerend. In 1923 worden de filialen Den Haag en Enschede voortgezet onder de naam ijzerwarenhandel Verbeek. Hij wordt in 1924 voorzitter van de kamer van Koophandel en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de detailhandel in Den Haag.

In januari 1931 fuseert het resterende deel van de firma Röder & Verbeek met de firma Gebr. Kramer, eveneens een ijzerwarenhandel in Rotterdam die onder eigen naam schaatsen op de markt bracht. 

De firma Röder & Verbeek adverteerde van 1899 tot 1927 in verschillende Rotterdamse dagbladen met de verkoop van schaatsen.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Friese schaats, Ouderkerker schaats
Periode circa 1899 - 1927

Merktekens

Merkteken Schaats op pootjes schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Roder&Verbeek, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Roder&Verbeek, Rotterdam
(vaag staat er ook RODER&VERBEEK)

Fotogalerij

Schaats op pootjes schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Schaats op pootjes schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Merkteken Schaats op pootjes schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Merkteken Schaats op pootjes schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Oudekerkerschaats schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Oudekerkerschaats schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Merkteken Oudekerkerschaats schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Merkteken Oudekerkerschaats schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Friese schaats schaatsenverkoper Roder&Verbeek, Rotterdam
Friese schaats schaatsenverkoper Roder&Verbeek, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Roder&Verbeek, Rotterdam
Merkteken schaatsenverkoper Roder&Verbeek, Rotterdam vaag staat er ook RODER&VERBEEK

Reclames

Advertentie 1902 schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam Rotterdamsch Nieuwsblad d.d. 10 december 1902
Advertentie 1903 schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam
Advertentie schaatsenverkoper Röder&Verbeek, Rotterdam De Maasbode d.d. 31 december 1903

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina