Samuel Groenhuizen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Groenhuizen, Samuel
Geboren Hilversum / 20-11-1949
Overleden Hilversum / 6-5-1935

Beschrijving

Zoon van de wever Jan Samuelsz Groenhuizen uit Hilversum. Hij werkt als smid(sknecht) tussen mei 1873 en november 1880 in Hekendorp. Hij is eerst knecht bij smid Pieter van Leeuwen (Haastrecht, 1812 – Hekendorp, 1883). Bij Van Leeuwen leert hij waarschijnlijk het schaatsenmaken. Als Van Leeuwen op leeftijd is, functioneert Groenhuizen enkele jaren als meester smid in de smederij van Van Leeuwen. In december 1880 wordt de smederij overgenomen door de schaatsenmakende smid Johannes Kramer. Tussen november 1880 en juni 1882 werkt Groenhuizen in Amsterdam. In juni 1882 vestigt hij zich als zelfstandig smid in Hilversum. In de Gooi en Eemlander van 27 december 1890 adverteeert Groenhuizen als volgt: ‘Schaatsenmaken en slijpen. De ondergeteek. beveelt zich beleefdelijk aan voor het bovengenoemde. S. Groenhuizen, Mr. Smid en Wagenmaker Havenstraat Hilversum.’

Groenhuizen breidt na 1900 de smederij uit met een winkel in ijzerwaren. In juli 1925 stopt hij met het bedrijf en gaat achtereenvolgens wonen in de Beetslaan en aan de Vaartweg.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Vestigingsplaats Havenstraat
Hilversum
Periode 1880 - 1900

Merktekens

Reclames

Advertentie 1890 schaatsenmaker S. Groenhuizen, Hilversum
Advertentie schaatsenmaker S. Groenhuizen, Hilversum De Gooi- en Eemlander d.d. 27 december 1890

Hilversum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina