Sijbren Geerts Faber

Categorie Schaatsenmaker
Naam Faber, Sijbren Geerts
Geboren Earnewâld / 23-8-1847
Overleden Warten / 6-11-1927

Beschrijving

Faber vestigt zich in mei 1872 als timmerman in Warten. Hij adverteert veelvuldig met ‘de echte Friesche schaatsen’. Vermoedelijk koopt hij de ijzers van smeden in Warten en Wergea (Pool) in, voorziet deze van houten en verkoopt de complete schaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Warten

Merktekens

Warten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina