Sije Stevens van der Sinderen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Sinderen, Sije Stevens van der
Geboren Ternaard / 21-6-1856
Overleden Hilaard / 17-3-1894

Beschrijving

Zoon van boerenknecht Steven Sijes van Sinderen. Op 10 maart 1891 vraagt hij in de Leeuwarder Courant een smidsknecht 'bekwaam in het vak, voornamelijk Paarden beslaan en maken van schaatsen'. Daaruit kan worden opgemaakt dat hij schaatsen maakte en verkocht. Na zijn overlijden in 1894 zet zijn weduwe het bedrijf nog even voort. In 1899 wordt de smederij verkocht aan smid A. Bakker.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Hilaard
Periode 1880 - 1894

Merktekens

Reclames

Advertentie 1891 schaatsenmaker S. van Sinderen, Hijlaard
Advertentie schaatsenmaker S. van Sinderen, Hijlaard Leeuwarder Courant d.d. 10 maart 1891

Hilaard

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina