Sije Yde Hamstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hamstra, Sije Yde
Geboren Aldtsjerk / 29-12-1820
Overleden Aldtsjerk / 31-1-1912

Beschrijving

Sije Hamstra is een zoon van de grofsmid en schaatsenmaker Yde Sijes Hamstra. In het midden van 19e eeuw neemt hij de smederij van zijn vader over. Hij houdt er ook enkele koeien op na en verwerft zich kennis in de veeartsenijkunde. Sije wordt bovenal een bekend schaatsenmaker. Hij levert ook schaatsen aan het koninklijk huis getuige een advertentie in de Leeuwarder Courant van 3 december 1858: ‘Als ene aardigheid wordt aan de Prov. Fr. Ct. Medegedeeld, dat bij S.Y. Hamstra, Mr. Smid te Oudkerk, een paar schaatsen zijn besteld door Z.K.H. de Prins van Oranje. Z.K.H. heeft daarbij begeerd, dat die Schaatsen, noch in constructie noch in soort van hout, mogen afwijken van de gewone soort door dien fabrikant vervaardigd, en welke door de liefhebber van schaatsenrijden steeds als zeer deugdzaam en doelmatig worden genoemd.’

Sije Hamstra wordt bij de oprichting van de IJsclub Oudkerk in 1865 gekozen als keurmeester. Hij is dit tot 1870 en van 1876 tot 1879. De ijzers voor zijn schaatsen maakt hij door hoefijzernagels aan elkaar te smeden tot een lange staaf. Blijkbaar wordt de kwaliteit van het geïmporteerde ijzer niet vertrouwd. De hoefijzernagels worden in een ijzeren band bijeen gehouden. De ijzers worden vervolgens op maat gesneden en daarna op staal geweld. Het op deze wijze gefabriceerde schaatsijzer is taai en buigzaam. Van 1862 tot 1864 is Edzes Gabes Westra (Hurdegaryp, 1840) bij hem in dienst als smidsknecht. Westra wordt later zelfstandig smid in Hurdegaryp, waar hij ook schaatsen maakt.

Ook aan de houten worden hoge eisen gesteld. Deze worden gemaakt door Pieter Wiltjes de Vos, een van de leden van de eerder genoemde hardrijdersfamilie De Vos.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Aldtsjerk
Periode 1840 - 1880

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker S.Y. Hamstra, Oudkerk
(in de voorkant van het rechter ijzer)
Merkteken schaatsenmaker S.Y. Hamstra, Oudkerk
(in de voorkant van het linker ijzer)

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker S.Y. Hamstra, Oudkerk
Friese schaats schaatsenmaker S.Y. Hamstra, Oudkerk
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker S.Y. Hamstra, Oudkerk
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker S.Y. Hamstra, Oudkerk

Reclames

Advertentie 1858 schaatsenmaker S.Y.Hamstra, Oudkerk
Advertentie schaatsenmaker S.Y.Hamstra, Oudkerk Leydse Courant d.d.6 december 1858

Aldtsjerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina