Sint Gerlofs Smit

Categorie Schaatsenmaker
Naam Smit, Sint Gerlofs
Geboren Lippenhuizen / 21-1-1797
Overleden Aldeboarn / 28-9-1868

Beschrijving

Zoon van grofsmid Gerlof Hendriks Smit uit Lippenhuizen, die smid wordt in Aldeboarn. Hij adverteert op 28 december 1830 in de Leeuwarder Courant met 'Oldeboornster' schaatsen, die in Leeuwarden ook te koop zijn bij ijzerhandelaar Isaak Reynders, op de Tuinen. Oldeboornster schaatsen zijn gewoon Friese schaatsen, maar om de echtheid te bevestigen geeft de maker er een locale benaming aan.

Bron

Ben Remie (KD-38, pag. 42)

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Aldeboarn
Periode 1830

Merktekens

Reclames

Advertentie 1830 schaatsenmaker S.G. Smit, Aldeboarn
Advertentie schaatsenmaker S.G. Smit, Aldeboarn Leeuwarder Courant d.d. 31 december 1830

Aldeboarn

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina