Sipke Broers van der Meer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Meer, Sipke Broers van der
Geboren Wytgaard / 25-2-1858
Overleden Wytgaard / 20-3-1934

Beschrijving

Sipke van der Meer is een zoon van een kastelein/winkelier. Hij wordt rond 1885 timmerman in Wytgaard. In de stille winterperiode maakt hij schaatshouten. Hij voorziet ze zelf van door hem ingekochte schaatsijzers. Zijn zoon Watze neemt het bedrijf na verloop van tijd over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Wytgaard
Periode 1885 - 1920

Merktekens

Wytgaard

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina