Sipke Woudstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Woudstra, Sipke
Geboren Easterlittens / 29-6-1881
Overleden Leeuwarden / 5-3-1973

Beschrijving

Sipke Woudstra is een zoon van de houtzaagmolenaar Reinder Douwes Woudstra (Easterlittens, 1819). Sipke wordt meesterknecht bij smid en schaatsenmaker D.G. Minkema in Easterlittens. Hier raakt hij ingevoerd in het maken van schaatsijzers. Van circa 1916 tot 1923 is hij zelfstandig smid in Gauw. In 1923 vestigt hij zich als smid in Baard aan de Huinzerweg 4. Hij maakt hier zelf schaatsen, die door zijn oudere broer Reinder (1879-1954) van houten worden voorzien. Reinder is timmerman in Easterlittens.

De smederij is medio jaren dertig overgegaan op zijn zoon Douwe Woudstra. Dat gebeurde mogelijk in 1935; het jaar dat hij trouwde. Vader en zoon hebben nog tot het eind van de Tweede Wereldoorlog samen schaatsen gemaakt.
De zoon van Douwe Woudstra vertelde dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen ijzer te koop was, wat je kon harden, zij oude vijlen gebruikten om die aan zacht ijzer (st 37) te wellen (in het vuur zodanig te verhitten dat je dat aan elkaar kon smeden) zodat je een harde laag kreeg die op het ijs kwam.

Na de Tweede Wereldoorlog maakt Sipke Woudstra geen schaatsen meer. In 1966 verhuist hij naar Berlikum.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001
S.Woudstra, 2021 (kleinzoon Sipke Woudstra)

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Huinzerweg
Baard
Periode 1923 - 1945

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker S. Woudstra, Baard

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker S. Woudstra, Baard
Friese doorloper schaatsenmaker S. Woudstra, Baard Collectie Fries Scheepvaartmuseum
Friese schaats schaatsenmaker S. Woudstra, Baard
Friese schaats schaatsenmaker S. Woudstra, Baard
Merkteken schaatsenmaker S. Woudstra, Baard
Merkteken schaatsenmaker S. Woudstra, Baard

Reclames

Kop van een rekening uit 1923 van schaatsenmaker S. Woudstra, BaardBaard
Kop van een rekening uit 1923 van schaatsenmaker S. Woudstra, BaardBaard

Baard

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina