Sjoerd Aukes Kamstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Kamstra, Sjoerd Aukes
Geboren Wergea / 5-11-1850
Overleden Wergea / 7-12-1929

Beschrijving

Sjoerd Kamstra is een zoon van de timmerman Auke Kamstra en de jongere broer van timmerman en schaatsenmaker Pieter Kamstra. Ook Sjoerd wordt timmerman en is mogelijk knecht geweest bij A.K. Hoekstra. Hij vestigt zich later aan de Nieuwehoek in Wergea. In 1876 neemt hij na de dood van zijn broer Pieter het samenwerkingsverband met schaatsensmid G.J. Pool over. In 1879 begint Kamstra een zelfstandig timmerbedrijf en schaatsenmakerij. In de Leeuwarder Courant van 17 januari 1881 wordt als volgt geadverteerd: ‘Wargaster Schaatsen alleen bekroond met de Zilveren en Bronzen Medaille van G.J. Pool, Smid en S. Kamstra, Timmerman, te Warga.’ Ook in 1892 winnen Pool en Kamstra een bronzen medaille op de Internationale Sport-, Visserij- en Paardententoonstelling in Scheveningen. Hij brengt ook onder eigen naam schaatsen op de markt. In de Kamper Courant van 10 januari 1895 adverteert H. van der Wal, ijzerwarenhandelaar in Kampen, met schaatsen van ‘S.A. Kamstra, Warga’. Als Pool in 1905 stopt met het maken van schaatsen slaat Kamstra in de door hem vervaardigde schaatsen ‘voorheen Pool’. Een tijd daarna wordt nog steeds gebruik gemaakt van de beroemde naam Pool. In de Provinciale Groninger Courant van 30 december 1908 maakt J.P. Wald nog reclame met ‘De beste Friesche Schaatsen van Pool en Kamstra te Warga’. Wald verkoopt waarschijnlijk uit voorraad.

In het Handelsboek Bedrijfsregisters van Nederland uit 1929/1930 komt S.A. Kamstra te Wergea nog voor als schaatsenverkoper. Na zijn dood gaan zijn vrouw en hun zoon Auke in 1930 naar Dronrijp, waar laatstgenoemde nog enige jaren schaatsen maakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Nieuwe Hoek 6
Wergea
Periode 1876 - 1929

Merktekens

KAMSTRA & Co WARGA
Merkteken schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga
Friese doorloper schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga Collectie Fries Scheepvaartmuseum, Sneek

Reclames

Advertentie 1881 schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga
Advertentie schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga Leeuwarder courant d.d. 18 januari 1881
Advertentie 1891 schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga
Advertentie schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga Het nieuws van den dag 23 december 1891
Advertentie 1925 schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga
Advertentie schaatsenmaker S.A. Kamstra, Warga Leeuwarder courant d.d. 5 december 1925

Wergea

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina