Sjoerd Foeckes Algera

Categorie Schaatsenmaker
Naam Algera, Sjoerd Foeckes
Geboren Suwâld / 1675
Overleden Wirdum Fr / 1726

Beschrijving

Als Foeke Symens Algera in 1690 overlijdt wijzen de curatoren smid Sjoerd Foeckes Algera als schuldeiser aan omdat hij een paar ‘reedijzers’ aan  Foeke Algera heeft geleverd. Vanaf 1716 is Sjoerd Foeckes Algera boer in Wirdum.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Suwâld
Periode 1690

Merktekens

Suwâld

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina