Sjoerd Koopmans

Categorie Schaatsenmaker
Naam Koopmans, Sjoerd
Geboren onbekend / 20-10-1857
Overleden Nij Beets / 17-9-1943

Beschrijving

Sjoerd Koopmans is een zoon van de timmerman Jelle Martens Koopmans (geboren Follega, 1804). Sjoerd Koopmans leert het smidsvak en werkt onder andere in Amsterdam op een electrische drukkerij. In 1893 komt hij naar De Veenhoop, waar hij stoker/machinist wordt op het nieuwe stoomgemaal dat het overtollige water uit de Grote Veenpolder in de Kromme Ee maalt. Als bijverdienste maakt hij in klein aantal schaatsen. Hij is tot 1920 werkzaam op het gemaal.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats De Veenhoop
Periode 1900 - 1920

Merktekens

S.K.
V.H.

De Veenhoop

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina