Sjoerd Lanting

Categorie Schaatsenmaker
Naam Lanting, Sjoerd
Geboren IJlst / 16-6-1840
Overleden IJlst / 5-11-1889

Beschrijving

Sjoerd Lanting is een zoon van een smid. Na 1885 is hij smid in het pand Geeuwkade 3, waar eerst C.J. Faber zijn schaatsenmakerij heeft. Hij is waarschijnlijk een van de eerste Friese schaatsenmakers die een eigen naamstempel gebruikt. In de Provinciale Groninger Courant van 11 januari 1876 adverteert B.J. Bosch Gz. uit Groningen met ‘De Beste IJlster Schaatsen van Sjoerd Lanting’. Hij ontvangt in januari 1879 een getuigschrift voor een inzending van schaatsen op de Schaatsententoonstelling in Zaandijk. Zijn zoon Cornelis Lanting en diens zoon Fokke Lanting hebben later een timmerbedrijf aan de Eegracht, waar ze ook schaatshouten maken.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Geeuwkade 3
IJlst
Periode 1865 - 1889

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker S, Lanting, IJlst
(voor op het schaatsijzer)
Merkteken schaatsenmaker S. Lanting, IJlst
Merkteken schaatsenmaker S. Lanting, IJlst
(tevens voorop het ijzer het merkteken SL)

Fotogalerij

Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst
Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst
Friese schaats merkteken S.L schaatsenmaker S, Lanting, IJlst
Friese schaats schaatsenmaker S, Lanting, IJlst merkteken S.L voor op het schaatsijzer
Merkteken S.L schaatsenmaker S, Lanting, IJlst
Merkteken S.L schaatsenmaker S, Lanting, IJlst
Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst
Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst; op elke schaats: merkteken SL voorop het ijzer en merkteken SJOERD LANTING.YLST aan de zijkant op het ijzer
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst
Merkteken Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst
Merkteken SL Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst
Merkteken SL Friese schaats schaatsenmaker S. Lanting, Ylst

Reclames

Advertentie 1878 schaatsenmaker S. Lanting, IJlst
Advertentie schaatsenmaker S. Lanting, IJlst Het nieuws van den dag d.d. 28 december 1878
Advertentie 1882 schaatsenmaker S. Lanting, Sneek
Advertentie schaatsenmaker S. Lanting, Sneek Leeuwarder courant d.d. 24 mei 1882 melding verhuizing van IJlst naar Sneek

IJlst

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina