Sjoerd Sybrens Graafsma

Categorie Schaatsenmaker
Naam Graafsma, Sjoerd Sybrens
Geboren Westhem / 5-4-1847
Overleden Westhem / 4-2-1918

Beschrijving

Zoon van grofsmid Sybren Folkerts Graafsma uit Westhem (Blauwhuis). Sjoerd, die ongehuwd en kinderloos, bleef, volgde zijn vader. Na zijn overlijden in 1918 werd de inboedel publiek verkocht/ Op 18 februari 1918 werd de inventaris in een advertentie in de Leeuwarder Courant opgesomd, waaronder '12 paar schaatsen en 12 paar schaatsijzers'. Hij maakt dus schaatsijzers en monteerde waarschijnlijk complete schaatsen voor de verkoop.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Blauwhuis
Periode 1900 - 1915

Merktekens

Blauwhuis

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina