Sybren Bauke van Smeden

Categorie Schaatsenmaker
Naam Smeden, Sybren Bauke van
Geboren Franeker / 22-5-1791
Overleden Franeker / 26-4-1840

Beschrijving

Sybren van Smeden is een zoon van de smid Bauke van Smeden. Hij heeft aan de Dijkstraat 50-54 een smederij. Er zijn van hem enkele krantenadvertenties bekend. In de Leeuwarder Courant van 20 en 23 januari 1829 staat: ‘Bij S. van Smeden, mr. Smid te Franeker, zijn beste Friesche Schaatsen te bekomen, voor een civiele prijs.’ Op 15 december van het zelfde jaar adverteert ‘S.R. van Smeden, smid te Franeker’ opnieuw in de Leeuwarder Courant met ‘beste Vriesche Schaatsen’. In de Leeuwarder Courant van 1832 de volgende advertentie: ‘S.B. van Smeden, van Franeker, maakt aan het geëerd Publiek bekend dat hij op de onderscheiden weekmarktdagen is uitgepakt te Leeuwarden op het Waagsplein, te Harlingen op de Wortelhaven, en te Franeker bij den Valk, met allerhande soorten van Engelsche IJZERWAREN; onderscheidene soorten van SPIJKERS enz. Voorts ook in den wintertijd met door hem zelf gemaakte VRIESCHE SCHAATSEN.’ Zijn broer Minne Baukes van Smeden is smid in Harlingen en maakt daar ook schaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Dijkstraat
Franeker
Periode 1825 - 1840

Merktekens

Reclames

Advertentie 1829 schaatsenmaker S. van Smeden, Franeker
Advertentie schaatsenmaker S. van Smeden, Franeker Leeuwarder Courant d.d. 20 januari 1829
Advertentie 1832 schaatsenmaker S.B. van Smeden, Franeken
Advertentie schaatsenmaker S.B. van Smeden, Franeker Leeuwarder Courant d.d. 3 augustus 1832

Franeker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina