Sytse van der Molen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Molen, Sytse van der
Geboren Akkrum / 11-10-1897
Overleden Groningen / 13-11-1965

Beschrijving

Sytse van der Molen is een zoon van de beurtschipper Durk van der Molen. Rond 1910 vestigt het gezin Van der Molen zich in Akkrum, waar vader dan de kost verdient als beroepsvisser. Het gezin woont in een ark in de Polsleat.

Sytse leert het smidsvak en wordt knecht in de schaatsenfabriek bij G.S. Ruiter in Akkrum. Daarna is hij een jaar machinist-stoker bij de Spoorwegen en is hij smidsknecht geweest in Beets en Beetsterzwaag (waarschijnlijk bij Fokke Fokkema). In juni 1922 komt hij vanuit Beetsterzwaag weer naar Akkrum en in juli 1923 vertrekt hij naar IJlst waar hij werkt bij de schaatsenfabrikant J. Nooitgedagt en zonen. Het lijkt er op dat hij moeilijk kan aarden in een grotere fabriek, want in mei 1924 vestigt hij zich als zelfstandig smid in Boornbergum aan de Westerbuorren. Naast het normale hoef- en kachelsmidswerk maakt hij er ook veel schaatsen en schaatsijzers voor andere schaatsenfabrikanten. Naast zijn kleine woonhuis bouwt hij zelf een werkplaats. In 1924 en 1925 worden door Gerrit van der Schaaf uit Nijehaske, die hij kende van zijn tijd bij Fokkema in Beetsterzwaag, houten geleverd. Schoenmaker K. de Jong in Boornbergum maakt het leerwerk.

Door hardrijders wordt hij veel bezocht als slijper. De bekende kortebaanrijdsters Jitske en Loltje de Boer uit Beets willen alleen door hem hun schaatsen laten slijpen. Kortebaanrijder Hillebrand Rudolphy uit Gorredijk rijdt uitsluitend op schaatsen die door Van der Molen zijn gemaakt. Hij maakt naast schaatsen ook messen. In het briefhoofd van zijn nota’s staat:

S. VAN DER MOLEN – BOORNBERGUM

Smederij – Rijwielhandel

Speciale Schaatsensmederij

In maart 1929 begint hij een smederij annex schaatsenmakerij in Oudehaske. Vanaf 1936 heeft hij een rijwielhandel/schaatsenmakerij in Drachten.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Houten noor
Vestigingsplaats Westerbuorren
Boornbergum
Periode 1924 - 1929

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum
Merkteken schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum

Fotogalerij

Rekening van S.van der Molen uit 1934. Hij was toen verhuisd van Boornbergum naar Oude Haske.
Friese doorloper schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum
Friese doorloper schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum
Merkteken schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum
Merkteken schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum
Friese doorloper schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum
Friese doorloper schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum

Reclames

Advertentie 1925 schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum
Advertentie schaatsenmaker S. v.d. Molen, Boornbergum Nieuwsblad van het Noorden d.d. 11 september 1925

Boornbergum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina