Sytse van der Molen

Categorie Schaatsenmaker
Naam Molen, Sytse van der
Geboren Akkrum / 11-10-1897
Overleden Groningen / 13-11-1965

Beschrijving

Sytse van der Molen is een zoon van een beurtschipper, die zelf smid wordt. Hij heeft gewerkt bij verschillende schaatsenfabrikanten voordat hij zelfstandig smid wordt in Boornbergum (1924-1929) en Oudehaske (1929-1936).

In 1936 vestigt hij zich in Drachten aan het Súd 27 op de hoek met de Súderheide, een kilometer buiten Drachten. In Boornbergum en Oudehaske maakte hij al schaatsen. Ook in Drachten maakt hij in zijn werkplaats duizenden schaatsijzers, soms wel 5.000 paar in een jaar. Hij werkt vaak in opdracht van schaatsenfabrieken elders in Friesland, onder andere F. Fokkema in Beetsterzwaag. Ook brengt hij zelf schaatsen op de markt onder eigen naam. Hij betrekt de schaatshouten van Marten van der Schaaf uit Beetsterzwaag, terwijl het leerwerk door K. de Jong uit Boornbergum wordt verzorgd.

In het begin van de Tweede Wereldoorlog verhuist hij zijn bedrijf naar een pand in het centrum van Drachten, in de Westerstraat tegenover het Postkantoor. Ook daar maakt hij schaatsen. In de oorlog houdt hij zich meer bezig met het slijpen van schaatsen dan met het maken van nieuwe schaatsen. Geld om nieuwe schaatsen te kopen is er vaak niet.

Na de oorlog gaat Van der Molen meer en meer over op het herstellen van rijwielen en het monteren van rijwielen uit oude onderdelen. Ook verhuurt hij bakfietsen. In april 1959 verhuist hij naar de Stationsweg 104 in Drachten. Tot in 1963 heeft hij daar nog schaatsen gemaakt, in het laatste jaar nog zo’n honderd paar. In oktober 1964 stopt hij met de zaak en vestigt zich aan de Drift 39. In de vijfenveertig jaar dat hij op de schaatsmarkt actief is geweest, heeft hij circa 90.000 paar schaatsen gemaakt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Houten noor
Vestigingsplaats Súd, Westerstraat, Stationsweg
Drachten
Periode 1936 - 1963

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker S. v.d. Molen, Drachten

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenmaker S. v.d. Molen, Drachten
Friese doorloper schaatsenmaker S. v.d. Molen, Drachten
Merkteken schaatsenmaker S. v.d. Molen, Drachten
Merkteken schaatsenmaker S. v.d. Molen, Drachten

Drachten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina