Sytze Harmens Hamstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hamstra, Sytze Harmens
Geboren Aldtsjerk / circa 1736
Overleden Aldtsjerk / 15-3-1814

Beschrijving

Sytze Harmens Hamstra is circa 1736 geboren als zoon van smid Harmen Jans. Twee jaar later wordt hij op 6 januari 1738 gedoopt. Hij wordt aanvankelijk boer en trouwt in 1759 hij met Minke Reynders.

In 1771 begint landbouwer Sytze Harmens Hamstra ook een smederij in Aldtsjerk waar hij ook schaatsen maakt. In het Programma en Catalogus der Tentoonstelling op het gebied van IJs- en Wintersport 20 – 27 dec 1905 in Enkhuizen staat de volgende advertentie: ‘Oudkerkster Schaatsen worden sedert 1771 uitsluitend door dezelfde familie gefabriceerd. Zij muntten steeds uit door hardheid van staal en doelmatigheid van vorm. Het adres is thans: Y.S. Hamstra, Schaatsenfabrikant Oudkerk (Fr.).’

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Aldtsjerk
Periode 1771 - 1805

Merktekens

Aldtsjerk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina