Sytze Heegstra

Categorie Schaatsenmaker
Naam Heegstra, Sytze
Geboren Wergea / 2-7-1890

Beschrijving

Sytse Heegstra is zoon van arbeider Age Heegstra (Dronrijp, 1851- Wergea, 1923) uit Wergea. Hij gaat het smidsvak in en wordt  smidsknecht bij onder anderen Holkema in Workum. Hij neemt in 1927 de oude smederij van smid en schaatsenmaker Reinder Boorsma in Warten over. Hij maakt in klein aantal schaatsen onder de naam van Boorsma, wiens schaatsen bij de consument een goede naam hadden.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats
Vestigingsplaats Warten
Periode 1927 - 1938

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker R. Boorsma, Warga

Fotogalerij

Veiligheidsschaats schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Veiligheidsschaats schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Merkteken schaatsenmaker R. Boorsma, Warga
Merkteken schaatsenmaker R. Boorsma, Warga

Warten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina