Teunis Bosch

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bosch, Teunis
Geboren Waalwijk / 29-12-1924
Overleden Faro (Portugal) / 6-3-1989

Beschrijving

Teunis Bosch is een zoon van de machinebankwerker Antonie Bosch in Waalwijk. In de oorlogsjaren moet Teunis onderduiken voor de Duitsers. Dit betekent dat hij zich thuis schuil houdt. Om zich enigszins nuttig te maken gaat hij schaatsen maken voor de verkoop of voor bonnenruil. Het zijn metalen kunstrijschaatsen, die aan de schoenzool moeten worden geschroefd. In totaal heeft hij in de laatste oorlogsjaren circa 20 paar gemaakt. Na de oorlog is hij samen met zijn broer Henk eerst dasspelden en fotolijstjes gaan maken. Samen hebben ze later de machinefabriek Bosch gesticht, die in 1990 ongeveer 40 personeeldsleden telt.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Sprang-Capelle
Periode 1943 - 1945

Merktekens

Sprang-Capelle

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina