Teunis Teeuw

Categorie Schaatsenmaker
Naam Teeuw, Teunis

Beschrijving

Teeuw is smid in Giessen-Oudkerk. In 1907 neemt Johannes Nardinus van Gessel zijn smederij over.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Giessen
Periode voor 1907

Merktekens

Giessen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina