Tjerk Grasman

Categorie Schaatsenmaker
Naam Grasman, Tjerk
Geboren Sint-Annaparochie / 3-7-1908
Overleden Groningen / 25-2-1970

Beschrijving

Jouke Grasman (geb. 15-5-1877, Oudega in de gemeente Wymbritseradiel, sinds 1-1-2011 Súd-West Fryslân; overl. 15-10-1957, Groningen) nam in 1932 de smederij van J. Hagen in Apeldoorn over.
Niet lang daarna is de leiding van de smederij overgegaan op zijn zoon Tjerk maar de smederij bleef in eigendom bij zijn vader.

In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 12 december 1932 adverteert Jouke Grasman met de Friesche Schaatsenslijperij J. Grasman & Zn.
In 1936 adverteert Tjerk Grasman waarin hij schaatsen aanbied die gemaakt zijn door de schaatsenfabriek GRASMAN Kalvertraat 2 te Apeldoorn. In 1937 lijkt deze schaatsenfabriek al weer ten einde.
In mei 1937 vertrekt ook Tjerk met zijn gezin naar Dantumadeel, onder Dokkum. In augustus 1937 staan de smederij en het woonhuis te koop voor 2700 gulden, eigendom van J. Grasman.

Bron

Aad van den Ouweelen, 2019

Produktie

Vestigingsplaats Kalvertraat 2
Apeldoorn
Periode circa 1932 - 1937

Reclames

Advertentie 1932 overname smederij door T. Grasman, Apeldoorn
Advertentie overname smederij door T. Grasman, Apeldoorn Nieuwe Apeldoornsche Courant d.d. 14 september 1932
Advertentie 1932 schaatsenslijper J. Grasman&Zn, Apeldoorn
Advertentie schaatsenslijper J. Grasman&Zn, Apeldoorn Nieuwe Apeldoornsche Courant d.d. 12 december 1932
Advertentie 1932 schaatsenmaker T. Grasman, Apeldoorn
Advertentie schaatsenmaker T. Grasman, Apeldoorn Nieuwe Apeldoornsche Courant d.d. 12 februari 1936
Advertentie 1936 schaatsenmaker T. Grasman, Apeldoorn
Advertentie schaatsenmaker T. Grasman, Apeldoorn Nieuwe Apeldoornsche Courant d.d. 31 december 1936

Apeldoorn

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina