Van den Brande en Van Doren

Categorie Schaatsenmaker
Naam Van den Brande en Van Doren
Geboren België
Overleden België

Bron

Auteur René Diekstra
Artikel in Kouwe Drukte, 3e jaargang - nummer 7 - december 1999, bladzijde 32-34

Produktie

Type schaats Krulschaats
Vestigingsplaats Malderen (België)
Periode 1880 - 1922

Fotogalerij

Schaatsen schaatsenmaker Van den Brande en Van Doren, Malderen (België)
Schaatsen schaatsenmaker Van den Brande en Van Doren, Malderen (België)
Model A schaatsenmaker Van den Brande en Van Doren, Malderen (België)
Model A schaatsenmaker Van den Brande en Van Doren, Malderen (België)
Model B schaatsenmaker Van den Brande en Van Doren, Malderen (België)
Model B schaatsenmaker Van den Brande en Van Doren, Malderen (België)

Reclames

Brochure schaatsenmakers Van den Brande en Van Doren, Malderen (België)
Brochure schaatsenmakers Van den Brande en Van Doren, Malderen (België)

Malderen (België)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina