Watze Bottema

Categorie Schaatsenmaker
Naam Bottema, Watze
Geboren Poppenwier / 10-11-1866
Overleden Leeuwarden / 28-5-1935

Beschrijving

Zoon van boer Murk Watzes Bottema uit Poppenwier. Watze wordt zelf smid en vestigt zich in 1892 als zelfstandig smid in Reduzum, waar hij de smederij van Sijtze Eppinga in de Hoofdstraat overneemt. Bottema maakt hier ook schaatsen. Hij vraagt op 10 februari 1902 in de Leeuwarder Courant 'een ongehuwde snidsknecht (schaatsenmaker)'. In juli 1910 wordt hij smid in het naburige Wytgaard.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Hoofdstraat
Reduzum
Periode 1892 - 1910

Merktekens

W BOTTEMA.ROORDAHUIZUM

Reclames

Advertentie 1902 schaatsenmaker W. Bottema, Roordahuizen
Advertentie schaatsenmaker W. Bottema, Roordahuizen Leeuwarder courant d.d. 10 februari 1902

Reduzum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina