Wigle van der Meer

Categorie Schaatsenmaker
Naam Meer, Wigle van der
Geboren Tersoal / 14-7-1878
Overleden Joure / 22-12-1952

Beschrijving

Wigle van der Meer is timmerman en komt in dienst bij schaatsenmaker Keimpe Hoekstra in Wergea, waar hij het maken van schaatshouten leert. Van 1910 tot 1929 maakt hij schaatsen in Earnewâld. In de loop van 1929 vestigt hij zich als timmerman in Sneek in de Monnikstraat. Hier maakt hij opnieuw schaatsen. De ijzers worden betrokken van R. Nauta in IJlst en van P. Faber en zijn zoon U.A. Faber in Sneek. De schaatsen worden ook in klein aantal onder eigen naam op de markt gebracht. Deze schaatsen worden verkocht door fietsenwinkelier Albert Looper in Sneek. Later verhuist het gezin naar de Bothniakade. Het maken van schaatsen wordt in de tweede helft van de jaren dertig beëindigd wegens het uitblijven van schaatswinters.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Houten noor
Vestigingsplaats Monnikstraat
Sneek
Periode 1929 - 1937

Merktekens

W.v.d.Meer & Zn - Sneek

Sneek

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina