Wilhelmus Marinus Balthasar Vulker

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vulker, Wilhelmus Marinus Balthasar
Geboren Zwolle / 5-1-1867
Overleden Harderwijk / 23-1-1931

Beschrijving

Zoon van smid Antonius Johannes Vulker (Zwolle, 1830 - Zwolle, 1893) uit Zwolle. Deze vader koopt in 1878 een smederij aan de Vischpoortenplas. Willem Vulker gaat ook het smidsvak in en begint zelf een heuse schaatsenfabriek. Op 29 januari 1895 adverteert hij in de Provincale Overijsselsche en Zwolsche Courant met:

 IJsvermaak.

Zwolsche machinale Schaatsenslijperij en "Schaatsenfabriek'.

Op heden noteer ik mijn Schaatsen als volgt:

Gewone Friesche

Half fijn dito

Extra fijn dito

Lange doorloopers

Korte dito

Noorsche schaatsen

Alleen verkrijgbaar bij den fabrikant W.M.B. Vulker, Vischpoortenplas, Zwolle.'

Bron

Aad van den Ouweelen

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Friese schaats, Metalen Noren
Vestigingsplaats Vischpoortenplas
Zwolle
Periode 1890 - 1900

Merktekens

Fotogalerij

Advertentie Schaatsenmaker Vulker Zwolle 29 januari 1895
Advertentie Schaatsenmaker Vulker Zwolle 29 januari 1895

Zwolle

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina