Willem de Jong

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jong, Willem de
Geboren Sneek / 11-1-1960

Beschrijving

Willem de Jong is een zoon van een weg- en waterbouwmedewerker. Na de LTS-opleiding voor timmerman treedt hij in 1976 in dienst bij de schaatsenfabrikant E. de Vries (Frisia) in IJlst. Hier leert hij het maken van schaatshouten van Tjeerd de Boer, die in totaal 48 jaar bij Frisia heeft gewerkt. Als De Vries in mei 1991 stopt met de schaatsenmakerij, wordt de productie overgenomen door de sociale werkvoorziening Finkenburgh uit Sneek. Tussen mei 1991 en januari 1993 wordt er nog gewerkt in de oude fabriek van Frisia. In januari 1993 wordt een nieuwe werkplaats in Koudum in gebruik genomen. Willem de Jong is de werk­leider van de schaatsenmakerij van Finkenburgh, die de schaatsen onder de naam Frisia op de markt blijft brengen. Jaarlijks worden tussen de 50.000 en 55.000 paar schaatsen gemaakt door gemiddeld tien personeelsleden. Grote afnemers zijn Zandstra in Joure en Wintersport in Leerdam. De schaatsen worden voorzien van hetzelfde etiket als dat van De Vries. Op de schaatsen voor Zandstra wordt een Iisnocht-etiket geplakt.

In de laatste jaren wordt de productie van de ijzers en de houten uitbesteed. Houten worden gemaakt door de houthandel De Ridder in Bergambacht. De assemblage van de schaatsen vindt wel plaats in Koudum. Mede door de concurrentie van de Easy Glider die door Zandstra op de markt is gebracht neemt de vraag naar houten schaatsen verder af. In 1997 stopt Finkenburgh met de schaatsenmakerij. De voorraad en het materiaal worden overgenomen door Zandstra.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Type schaats Brabants Klompje, Friese doorloper, Houten noor
Vestigingsplaats Koudum
Periode 1991 - 1997

Merktekens

Koudum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina