Willem Frederik Hendrik Tabernal

Categorie Schaatsenmaker
Naam Tabernal, Willem Frederik Hendrik
Geboren Voorthuizen / 27-5-1842
Overleden Nijkerk / 22-9-1923

Beschrijving

Als Tabernal in 1865 trouwt met Grietje Wagenmakers is hij smidsknecht in Lemmer. Dat blijft hij tot 1875, want dan vestigt hij zich als zelfstandig smid in Heeg. Kort daarna wordt hij weer smid in Lemmer. Rond 1880 verhuist het gezin naar Amersfoort, waar Tabernal aan Muurhuizen een kachelsmederij heeft. Op 10 januari 1883 adverteert hij in de Nieuwe Amersfoortsche Courant 'voor het leveren van eigen gemaakte Schaatsen (Friesch model)'. Na de dood van zijn vrouw in 1910 gaat hij naar Apeldoorn (1911), Utrecht (1921 en Maartensdijk (1922).

Bron

Ben Remie (KD-30, pag. 33)

Aangepast door Aad van den Ouweelen, 2018

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Muurhuizen
Amersfoort
Periode 1880 - 1890

Merktekens

Reclames

Advertentie 1882 schaatsenmaker W.F.H. Tabernal, Amersfoort
Advertentie schaatsenmaker W.F.H. Tabernal, Amersfoort Nieuwe Amersfoortsche Courant 13 oktober 1882
Advertentie 1883 schaatsenmaker W.F.H. Tabernal, Amersfoort
Advertentie schaatsenmaker W.F.H. Tabernal, Amersfoort Nieuwe Amersfoortsche Courant 10 januari 1883

Amersfoort

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina