Willem Jan Meijerink

Categorie Schaatsenverkoper met eigen merk
Naam Meijerink, Willem Jan
Geboren Zutphen / 28-11-1878
Overleden Zutphen / 19-4-1957

Beschrijving

Willem Jan Meijerink is zoon van Willem Meijerink (Zutphen, 1851 – Zutphen, 1932). Hij is smidsknecht in Voorst (1896) en Enschede (1899) en volgt zijn vader Willem op in de smederij.

In 1919 overlijdt de vrouw van Willem Jan. Hij is dan zonder beroep. In 1923 verleent Allert Brinkman een obligatie op het huis, erf en smederij aan de Korte Beukerstraat 6.  In 1940 zit de firma Meijerink met kachels en huishoudelijke artikelen nog steeds in de Korte Beukerstraat.

Het merkteken zou dus van beide Meijerinks kunnen zijn. Het zou goed kunnen dat vader en zoon beiden in de zaak zitten. In 1908 vraagt W.J. Meijerink een smidsknecht, zodat je kunt aannemen dat hij inmiddels de zaak heeft overgenomen.

De vraag is van welk jaar zijn de uitgewerkte Wichers-de Salisschaatsen met het merkteken W. Meijerink.  Het is ook goed denkbaar dat W.J. Meijerink het oude stempel van zijn vader is blijven gebruiken.

W. J. Meijerink noemt zich in januari 1917 in de Zutphense Courant ook hoofdagentschap voor de firma G.S. Ruiter in Akkrum.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Aangepast Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Type schaats Friese doorloper, Wichers-de Salisschaats
Vestigingsplaats Korte Beukerstraat 6
Zutphen

Merktekens

Merkteken schaatsenverkoper W. Meyerink, Zutphen

Fotogalerij

Friese doorloper schaatsenverkoper W. Meyerink, Zutphen
Friese doorloper schaatsenverkoper W. Meyerink, Zutphen
Merkteken schaatsenverkoper W. Meyerink, Zutphen
Merkteken schaatsenverkoper W. Meyerink, Zutphen

Zutphen

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina