Willem Jans de Vries

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vries, Willem Jans de
Geboren Noordwolde Fr / 26-6-1848
Overleden Pesse / 22-2-1927

Beschrijving

Willem de Vries is zoon van Jan Jans de Vries uit Noordwolde. Hij wordt grofsmid in Bozum. Op 24 en 30 december 1887 adverteert hij in de Leeuwarder Courant met 'eigengemaakte schaatsen a f 2,50'. In 1892 wordt hij smid in Mantgum, maar of hij daar nog schaatsen maakt is twijfelachtig.

Bron

Ben Remie (KD-39, pag. 27)

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Boazum
Periode 1885 - 1892

Merktekens

Reclames

Advertentie 1887 schaatsenmaker W. de Vries, Boazum
Advertentie schaatsenmaker W. de Vries, Boazum Leeuwarder courant d.d 24 december 1887

Boazum

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina