Willem Meinderink

Categorie Schaatsenmaker
Naam Meinderink, Willem

Beschrijving

Smid uit Beerzerveld. Hij maakte tussen 1910 en 1935in klein aantal een soort Friese schaats.

Bron

Wim Molenveld (KD-27, Bijlage, pag. 4)

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Beerzerveld
Periode 1910 - 1935

Merktekens

Beerzerveld

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina