Willem Thomas Nauta

Categorie Schaatsenmaker
Naam Nauta, Willem Thomas
Geboren Koudum / 9-5-1857
Overleden Harlingen / 16-2-1915

Beschrijving

Willem Nauta is een zoon van de grofsmid Thomas Willems Nauta in Koudum. In mei 1873 verhuist Willem met zijn ouders naar Makkum. Hij wordt later zelf ook smid, onder meer in Almenum bij Harlingen, waar hij aan de Harlinger Trekvaart (het latere Van Harinxmakanaal) een eigen smederij heeft. Nauta adverteert voor het eerst in de Harlinger Courant op 15 december 1890:

‘De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het slijpen van schaatsen. Tevens puike nieuwe Friesche schaatsen te koop. Concurrerende prijzen. W. Nauta. Mr. Smid Trekweg.’

In januari 1897 adverteert hij opnieuw met ‘Puike Friesche schaatsen’. De laatste advertentie is van 1 januari 1908. Hij prijst dan ‘gewonen’ schaatsen aan en ‘Friesche schaatsen met voetveiligheid’. Hij heeft drie zoons, die alledrie in het smidsvak verder gaan.

Bron

Van Glis tot Klapschaats (Wiebe Blauw), 2001

Produktie

Type schaats Friese schaats
Vestigingsplaats Harlinger Trekvaart
Almenum (nu: Harlingen)
Periode 1890 - 1908

Merktekens

Merkteken schaatsenmaker W.Nauta, Almenum (nu: Harlingen)

Fotogalerij

Foto Smederij van Willem Nauta (1857-1915) aan de Harlinger trekvaart
Smederij van Willem Nauta (1857-1915) aan de Harlinger trekvaart
Friese schaats schaatsenmaker W.Nauta, Almenum (nu: Harlingen)
Friese schaats schaatsenmaker W.Nauta, Almenum (nu: Harlingen)
Merkteken schaatsenmaker W.Nauta, Almenum (nu: Harlingen)
Merkteken schaatsenmaker W.Nauta, Almenum (nu: Harlingen)

Reclames

Advertentie 1908 schaatsenmaker W.Th. Nauta, Harlingen
Advertentie schaatsenmaker W.Th. Nauta, Harlingen Nieuwe Harlinger Courant 1 januari 1908

Almenum (nu: Harlingen)

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina