Willem van Geijlik

Categorie Schaatsenmaker
Naam Geijlik, Willem van
Geboren Mijdrecht / 1808
Overleden Linschoten / 15-9-1854

Beschrijving

Zoon van Johannes van Geijlik uit Mijdrecht. Willem wordt smid in Linschoten en verkoopt Linschoter schaatsen blijkens een advertentie op 17 december 1846 in de Opregte Haarlemsche Courant:

'Echte proefhoudende LINSCHOTER SCHAATSEN, zijn te bekomen te Abcoude, bij E. FLUIT; te Harmelen bij OTTE en bij den ondergeteekende te Linschoten, over het Kaaspakhuis.

W. van Geijlik.'

Omdat er sprake is van meerdere wederverkopers van deze schaatsen mag worden aangenomen dat Willem van Geijlik ze zelf maakte. Evert Fluit uit Abcoude is waarschijnlijkfamilie van zijn eerste vrouw Lubberdina (Dientje) Fluit.

Bron

Wiebe Blauw

Produktie

Type schaats Linschoter schaats
Vestigingsplaats Linschoten
Periode 1840 - 1854

Merktekens

Linschoten

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina