Willem Verkerk

Categorie Schaatsenmaker
Naam Verkerk, Willem
Geboren Ouderkerk aan den IJssel / 10-9-1813
Overleden Rotterdam / 9-8-1858

Beschrijving

Willem Verkerk was grof- en hoefsmid in Ouderkerk. Hij maakte op 24 december 1852 in een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant bekend 'dat bij hem de echte van ouds bekende  Ouderkerksche Schaatsen weder zullen worden gemaakt, voor welker deugd en kwaliteit hij drie jaren instaat'.

Hij trouwde in Ouderkerk a/d IJssel op 1-7-1837 met Johanna Helleman.

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 26 juli 1856 zet hij zijn smederij in de verkoop.
Daarna is hij verhuisd naar Rotterdam.
In zijn overlijdensakte staat dat hij loodwitwerker van beroep was.

Bron

Ron Couwenhoven (KD-42, jaargang 15, oktober 2011, pag. 18)
Ben Remie, 2019
Aad van den Ouweelen, 2021

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats
Vestigingsplaats Ouderkerk aan den IJssel
Periode circa 1852

Merktekens

Reclames

Advertentie 1852 schaatsenmaker W. Verkerk, Oudekerk a/d IJssel
Advertentie schaatsenmaker W. Verkerk, Oudekerk a/d IJssel Rotterdamsche Courant 25 december 1852

Ouderkerk aan den IJssel

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina