Willem Wychertzn van Vuure

Categorie Schaatsenmaker
Naam Vuure, Willem Wychertzn van
Geboren Alkmaar / 18-4-1859
Overleden Alkmaar / 6-10-1942

Beschrijving

Willem van Vuure is een zoon van een kachelsmid, winkelier en fabrikant. Hij wordt zelf ook smid, winkelier, fabrikant en koopman. In 1903 ontvangt hij op een tentoonstelling van schaatsen en winter artikelen in Alkmaar een eervolle vermelding voor ingezonden schaatsen.

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Alkmaar
Periode 1903

Merktekens

Alkmaar

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina