Wopke Hosbach

Categorie Schaatsenmaker
Naam Hosbach, Wopke
Geboren Leeuwarden / 26-9-1818
Overleden Leeuwarden / 18-8-1874

Beschrijving

Wopke Hosbach is een zoon van slotmaker Eliza Hosbach (1781-), en neef van schaatsenmaker Lucas Lourens Hosbach. In de Leeuwarder Courant van 2 februari 1873 adverteert hij met 'Eigen gemaakte schaatsen en andere soorten'. Bij zijn overlijden in 1874 is hij meestersmid en kachelmaker.

Bron

Wiebe Blauw, 2018

Produktie

Vestigingsplaats Leeuwarden
Periode 1870 - 1874

Merktekens

Reclames

Advertentie 1873 schaatsenmaker W. Hosbach, Leeuwarden
Advertentie schaatsenmaker W. Hosbach, Leeuwarden Leeuwarder Courant d.d. 2 februari 1973

Leeuwarden

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina