Wouter Bouwes Jongbloed

Categorie Schaatsenmaker
Naam Jongbloed, Wouter Bouwes
Geboren Gorredijk / 6-10-1851
Overleden Gorredijk / 19-7-1904

Beschrijving

Wouter Jongbloed vormt de derde smidsgeneratie Jongbloed in Gorredijk sind 1810. Hij trouwt met Geeske Dokter, een zuster van smid en schaatsenmaker Jan Dokter uit Akkrum. Jongbloed maakt ook schaatsen. Jongbloed adverteert graag met verkoopadvertenties waarin de superlatieven niet van de lucht zijn. In het Nieuwsblad van Friesland van 21 januari 1885 als volgt: ‘Wie puikbeste Schaatsen verlangt, vervoege zich bij W.B. Jongbloed, Gorredijk. Eigen maaksel.’ Drie jaar later in het Nieuwsblad van Friesland van 21 januari 1888: ‘Nergens vindt Gij Schaatsen van beter kwaliteit en zuiverder bewerkt, dan bij W.B. Jongbloed, Gorredijk.’ Voorts in het Nieuwsblad van Friesland van 9 januari 1889: ‘Mijne schaatsen zijn zeer netjes gemaakt en worden geroemd door ieder die ze gebruikt. Aanbevelend, W.B. Jongbloed te Gorredijk.’

Na 1900 maakt hij vermoedelijk zelf geen schaatsen meer, maar hij verkoopt ze wel. Hij adverteert op 9 januari 1901 opnieuw in het Nieuwsblad van Friesland, maar nu in het Fries met de verkoop van schaatsen: ‘Reedryders! As jimme in pear bêste redens ha wolle, keapje se dan by my, ik ha eigenmakke fen Pool fen Wergea en multiplex redens en ek goedkeape Dútske. W.B. Jongbloed, Gedyk.

N.B. Slypje kin’k út de pin, as sis ik it sels.’

Bron

Van Glis tot Klapschaats, 2001

Produktie

Vestigingsplaats Gorredijk
Periode 1880 - 1900

Merktekens

Gorredijk

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina