X-001 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Categorie Schaatsenmaker
Naam X-001 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Beschrijving

Beeldmerk van een onbekende schaatsenmaker uit Zuid-Holland of Utrecht.

Bron

Frits Locher, 2020

Produktie

Type schaats Krulschaats
Periode circa 1880 - 1900

Merktekens

X-001 - Onbekend beeldmerk
(Beeldmerk onbekende schaatsmaker)

Fotogalerij

Krulschaats onbekende schaatsenmaker
Krulschaats onbekende schaatsenmaker
Krulschaats onbekende schaatsenmaker
Krulschaats onbekende schaatsenmaker
X-001 - Onbekend beeldmerk
Beeldmerk onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina