X-003 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Categorie Schaatsenmaker
Naam X-003 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Beschrijving

Schaatsen met hoge toon.

Meestal staan merken en merktekens in dezelfde kant van het ijzer geslagen. Bij dit paar is dit niet het geval: in de ene schaats staat hij op de linkerkant en op de andere schaats op de rechterkant.

Kenmerken:

  • lengte schaats 36 cm
  • 2 riemgaten
  • hoogte gesmede punt 2,5 cm
  • rechte voetstapel
  • vierpuntshakschroef
  • merkstempel in de hals

Bron

Zie voor gehele beschrijving KD nr 56 blz 11 ingezonden artikel Harry Karssies.

Merktekens

X-003 - Onbekend beeldmerk
(Beeldmerk onbekende schaatsmaker)

Fotogalerij

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina