X-009 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Categorie Schaatsenmaker
Naam X-009 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Beschrijving

Mogelijk is deze schaats gemaakt in Zuid-Holland

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats

Merktekens

X-009 Onbekende schaatsmaker + Beeldmerk
(Beeldmerk onbekende schaatsenmaker)

Fotogalerij

Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Merkteken Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Merkteken Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Merkteken Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Merkteken Schaatsen onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina