X-010 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Categorie Schaatsenmaker
Naam X-010 Onbekende schaatsenmaker + Beeldmerk

Beschrijving

Deze schaats is mogelijk gemaakt in Zuid-Holland en wellicht door één van de schaatsenmakers Teeuw.

Produktie

Type schaats Ouderkerker schaats

Merktekens

X-010 Onbekende schaatsmaker + Beeldmerk

Fotogalerij

Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Schaatsen onbekende schaatsenmaker
Schaats onbekende schaatsenmaker
Schaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken schaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken schaats onbekende schaatsenmaker
Ouderkerkerschaats onbekende schaatsenmaker
Ouderkerkerschaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken Ouderkerkerschaats onbekende schaatsenmaker
Merkteken Ouderkerkerschaats onbekende schaatsenmaker

Informatie of foto’s toevoegen?

Oude schaatsen

Heeft u aanvullingen en/of wijzigingen in de op deze pagina geboden informatie? Of heeft u misschien foto’s of ander beeldmateriaal over dit onderwerp? Gebruik dan ons reactieformulier om ons uw informatie toe te sturen. We horen graag van u!

Informatie toesturen

Add information or photos?

Oude schaatsen

Do you have additions and/or changes to the information provided on this page? Or do you perhaps have photos or other images about this subject? Then use our response form to send us your information. We would like to hear from you!

Send information
Bovenkant van de pagina